Jezici

  • English
  • Hrvatski
  • Magyar

Analiza stanja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru Koprivničko-križevačke i Međimurske županije

U OKVIRU PROJEKTA AGRISHORT IZRAĐEN DOKUMENT „ANALIZA STANJA U POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOM SEKTORU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE I MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U CILJU OSNIVANJA KRATKIH LANACA OPSKRBE“

U okviru projekta „AgriShort“ izrađen je dokument pod nazivom „Analiza stanja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru Koprivničko-križevačke i Međimurske županije u cilju osnivanja kratkih lanaca opskrbe“. Cilj navedenog dokumenta je dati doprinos temi lokalnih lanaca opskrbe hranom na mikrorazini kako bi se ovi načini distribucije mogli uspješno razviti istovremeno jačajući svoju „organsku osnovicu“ – poljoprivredu. U svrhu kvalitetne izrade navedenog dokumenta provedene su brojne aktivnosti kao što su prikupljanje podataka, provedba istraživačkih aktivnosti, analiza i interpretacija podataka te ostale aktivnosti kojima je dobiven uvid u stanje poljoprivrede i distribucije poljoprivredno-prehrambenih proizvoda putem kratkih lanaca opskrbe na području Koprivničko-križevačke i Međimurske županije.

Osnovni zaključci koji proizlaze iz ovog dokumenta su da na području Koprivničko-križevačke i Mađimurske županije postoji značajan proizvodni potencijal, ali s gledišta proizvođača postoji potreba za savjetovanjem s ciljem rješavanja poteškoća s kojima se suočavaju u organizaciji i udruživanju za bolji ulazak na tržište.

Ndalje, kako bi se razvio učinkoviti kratki opskrbni lanac, potrebno je obrazovati mlade proizvođače, koji bi mogli u srednjem i dugom roku postati stvarni nositelji poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja, a lokalna zajednica kao „aktivna sredina“ pruža mogućnosti za razvoj lokalnih/regionalnih prehrambenih sustava koje karakteriziraju visoka razina dodane vrijednosti, kratki opskrbni lanci te visoka razina socijalne i ekološke osviještenosti.

Kratki lanac opskrbe hranom važan je sustav za promicanje nove kulture prehrane i senzibiliziranje građana na temu lokalne i svježe hrane, a jedan od ciljeva projekta AgriShort svakako je doći do organiziranog modela, odnosno organizirane suradnje poljoprivrednika u smislu kratkog opskrbnog lanca.

Dokument možete preuzeti u kartici Preuzimanja.