Jezici

  • English
  • Hrvatski
  • Magyar

Što je kratki opskrbni lanac (KOL)?

Definicija Europske Unije za KOL:
"Kratki opskrbni lanci obuhvaćaju maksimalno jednog posrednika. U većini slučajeva poljoprivredni proizvodi putuju na kratkim udaljenostima od proizvodnje do krajnjeg kupca te na taj način proizvođač i potrošač mogu izravno komunicirati. Pod KOL-om se obično podrazumjevaju lokalni proizvođači koji zajedno djeluju u cilju promocije lokalnog tržišta poljoprivrednih proizvoda. Takva partnerstva pomažu u unapređenju ruralnog razvoja, stvarajući nove načine prodaje lokalnih poljoprivrednih proizvoda te na taj način privlače nove kupce. Partnerstva njeguju suradnju između lokalnih poljoprivrednih gospodarstava, turizma i prehrambenog sektora.
Kupnja lokalno proizvedenih proizvoda podupire održivi razvoj smanjujući:

  • troškove prijevoza,
  • emisije ugljičnog dioksida,
  • rasterećuje prometnice
  • zastoje u prometu i
  • prometne nezgode."

Jedan od glavnih ciljeva projekta AgriShort je širenje znanja o kratkim opskrbnim lancima.

Informacije o novouspostavljenim KOL-ovima bit će naknadno objavljene.