Jezici

 • English
 • Hrvatski
 • Magyar

Partneri


Vodeći partner: Regionalna razvojna agencija Međimurje / Regional Development Agency Međimurje (REDEA)

REDEARegionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o. osnovana je 9. prosinca 2004. od strane Međimurske županije, s ciljem pružanja podrške procesima održivog razvoja u Međimurju.
REDEA je osnovana kao trgovačko društvo u javnom vlasništvu te je sufinancirana od strane Međimurske županije kao osnivača i jedinog vlasnika i akreditirana kao regionalni koordinator za Međimursku županiju (prema Zakonu o regionalnom razvoju RH).
Kao regionalni koordinator, REDEA predano i s entuzijazmom pruža stručnu podršku regionalnom razvoju Međimurja. Razvoj je ključna riječ za REDEU. REDEA omogućava strateško planiranje kao preduvjet usmjerenog razvoja koji uključuje: gospodarski razvoj, poljoprivredni i ruralni razvoj te razvoj ljudskih potencijala. Glavne djelatnosti i usluge REDEE su: pokretanje i provedba strateških projekata, pomoć u prepoznavanju, razvoju i provedbi projekata sufinanciranih od strane nacionalnih i EU fondova, priprema i provedba EU projekata vezanih uz područje gore navedenih djelatnosti, organiziranje i provedba edukacija za javni i privatni sektor, pružanje informacija o dostupnim potporama za poduzetnike te pružanje savjetodavnih usluga u izradi projektnih prijedloga.
REDEA potiče konstruktivne prijedloge i uvažava različita stajališta i interese. REDEU odlikuje visoka radna etika i težnja prema izvrsnosti, kao i spremnosti na prihvaćanje izazova i kreativnosti u rješavanju problema.


Projektni partner (1): PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji / PORA Regional Development Agency of Koprivnica Križevci County (PORA)

PORAPORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja pravni je sljednik Centra za poduzetništvo Koprivničko-križevačke županije. Osnovana je temeljem Zakona o ustanovama i Odluke Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije. Upisana je u Sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru i od 19. siječnja 2007. godine u pravnom prometu posluje kao „PORA" Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji. PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja centralna je institucija u Koprivničko-križevačkoj županiji odgovorna za strateško planiranje, ruralni i regionalni razvoj, poticanje investicija i razvoj poduzetništva, pripremu i provedbu razvojnih projekata te promidžbu Koprivničko-križevačke županije. U proteklih 8 godina, PORA je provela 32 projekta ukupne vrijednosti preko 8 milijuna eura. Osim toga, PORA je sudjelovala u pripremi 3 uspješno prijavljena projekta u vrijednosti 5,5 milijuna eura na području ekonomije, poduzetništva i vodoopskrbe.


Projektni partner (2): Zala Termálvölgye Egyesület / Thermal Valley of Zala Association (LAG)

LAG
Zala Termálvölgye Egyesület osnovan je 2008. godine zbog provedbe lokalnog LEADER programa u sjeveroistočnom dijelu županije Zala, kao Lokalna Akcijska Grupa (LAG). U proteklih 8 godina, LAG je stekao značajno iskustvo u području razvoja lokalnih proizvoda (podrška investicijama lokalnih proizvođača, organiziranje radionica, provedba promidžbenih aktivnosti, izrada regionalne web stranice namijenjene promidžbi lokalnih proizvoda - www.helyitermek.zalatermalvolgye.hu, itd.) Djelatnost LAG-a fokusirana je na kratke opskrbne lance od 2014. godine, kada je LAG sudjelovao u Francusko-mađarskom međunarodnom programu istraživanja, u okviru projekta ECO-SYAL. Na osnovu stečenih iskustva u Francuskoj, 2015. godine LAG izrađuje dokument na temu kratkih opskrbnih lanaca (naziv studije: Mogućnosti razvoja kratkih opskrbnih lanaca u regiji Zala Termálvölgye Egyesület).
Projekt Agrishort uklapa se u razvojne planove LAG-a, s obzirom na to da se planira ostvarivanje suradnje između regionalnih proizvođača na području kratkih opskrbnih lanaca.


Projektni partner (3): Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. / Lake Balaton Development Coordination Agency (LBDCA)

LBDCARazvojna Koordinacijska Agencija Jezera Balaton (LBDCA) osnovana je od strane Razvojnog vijeća jezera Balaton u siječnju 2000. godine. Agencija izvršava profesionalne i operativne zadatke vezane uz promociju razvoja regije Balaton. Cilj Agencije je omogućiti efikasnu pomoć kako bi jezero Balaton i njegova okolina postali jedno od najatraktivnijih područja u Mađarskoj i Europi.
Agencija surađuje s domaćim i internacionalnim partnerima te nastoji pokrenuti napredne inicijative fokusirane na pitanja održivosti. Agencija je izvršno tijelo Razvojnog vijeća Balaton koje je regionalno tijelo s pravom donošenja odluka. Vijeće se sastoji od predstavnika centralne vlasti (ministara) i od predstavnika regionalnih tijela s pravom odlučivanja (županijske i lokalne uprave, mikro regije itd). Budući da je Agencija u stopostotnom vlasništvu Vijeća, u vrlo je bliskoj suradnji s lokalnim donositeljima odluka. Agencija ima ovlasti i kapacitete za provođenje politika i razvojnih programa, te izvršava dugoročne koncepte razvoja područja na prostoru jezera Balaton. LBDCA izvršava zadatke vezane uz procese programiranja u regiji.
LBDCA u suradnji s domaćim i internacionalnim partnerskim organizacijama nastoji pokrenuti napredne inicijative fokusirane na pitanja održivosti. Iz tih razloga, sudjeluje u nekoliko projekata suradnje:

 • UNDP-GEF (glavni korisnik)
 • LIFE-Environment (glavni korisnik)
 • LIFE + (korisnik)
 • IEEA (korisnik)
 • Interreg IIIB, IVB, IVC (korisnik)
 • Central European Programme, South East Europe Programme (korisnik)
 • DBU (korisnik)
 • Cross-border Cooperation HuHr (glavni korisnik)
 • Cross-border Cooperation HuAt (korisnik)