Jezici

  • English
  • Hrvatski
  • Magyar

KRATAK SAŽETAK SA TRENINGA RADNE GRUPE

KRATAK SAŽETAK SA TRENINGA RADNE GRUPE

Datum i vrijeme: 31. siječanj 2018. godine s početkom u 11 sati
Lokacija: Čakovec, Bana Josipa Jelačića 22b, prostor bivše vojarne
Tema treninga: Kako osnovati kratki lanac opskrbe i na koji način pružiti pomoć poljoprivrednim proizvođačima s ciljem stvaranja kvalitetne suradnje

Trening radne skupine vodila je stručnjakinja iz područja kratkih opskrbnih lanaca, Katalin Kujáni. Katalin se najprije osvrnula na definiranje kratkog opskrbnog lanca a nakon toga na temelju prikazanih slika, dala je sudionicima primjere na kojima su morali prepoznati temeljne razlike između kratkih opskrbnih lanaca i izravne prodaje.

„Kratki lanac opskrbe je lanac koji sadrži maksimalno jednog posrednika između proizvođača i potrošača, dok direktna prodaja predstavlja prodaju na kućnom pragu te je ključno da ne postoji posrednik između proizvođača i potrošača.“
Gospođa Katalin je prvenstveno naglasila važnost poznavanja svoje regije od strane predstavnika različitih potpornih institucija koji će biti članovi radne skupine i koji će uspostaviti kriterije i standarde ulaska poljoprivrednih proizvođača u KOL. Članovi radne grupe trebali bi poznavati neke od ključnih pokazatelja koji definiraju naše područje (zemljopisni, sociodemografski pokazatelji, pokazatelji distribucijske aktivnosti te aktualne potrošačke trendove) jednako kao i na činjenicu da moraju poznavati izravne i neizravne kanale prodaje u ruralnom području.

Pod izravnom prodajom smatramo prodaju na samoj farmi i van farme kao što su tržnice, sajmovi, prodaja uz cestu, dostava na kućni prag, dućan proizvođača i sl., dok se neizravnom prodajom (s uključenim posrednikom) smatra Internet prodaja, prodaja u restoranima, prodaja košarica preko udruge i sl.. Jednako tako vrlo je važno na samome početku odrediti ciljne skupine potrošača te koji su njihove tendencije i sklonosti. Kako bi osnovali kratki lanac opskrbe moramo dobro poznavati poljoprivredne proizvođače i njihovu paletu proizvoda kako bi mogli selektirati potencijalne poljoprivredne proizvođače koji će biti članovi prvog kratkog opskrbnog lanca u Hrvatskoj. Nastavno na navedeno sudionici treninga imali su nekoliko zadataka vezanih uz poljoprivrednu proizvodnju na području županije. Prvi zadatak radne skupine bio je označiti područja u Međimurskoj županiji koja nude potrošačima najviše mogućnosti prilikom nabave proizvoda. označiti mjesta/gradove u kojima se nalazi sljedeća kategorija potrošača (kućanstva s višim prihodima, obitelji, osobe višeg stupnja obrazovanja,..), označiti kategorije poljoprivrednih proizvoda koje su najrasprostranjenije u Međimurju te označiti potencijalna mjesta uspostavljanja kratkih lanaca opskrbe.

Na kraju radionice gospođa Katalin predstavila je temeljne točke kako stvoriti nove kanale prodaje lokalne hrane. Najprije moramo definirati glavne ciljeve (solidarnost, profitabilnost, konkurentnost ili nešto drugo), zatim odrediti proizvode koje ćemo uključiti u KOL te sukladno navedenom analizirati poljoprivredne proizvođače. Sljedeći korak je identifikacija tržišnog menadžera, poticanje poljoprivrednih proizvođača na suradnju te u konačnici selekcioniranje poljoprivrednih proizvođača i njihovih proizvoda sukladno zadanim kriterijima.

Galerija

Preuzimanja