Jezici

 • English
 • Hrvatski
 • Magyar

Preuzimanja

 1. Pozivnica za obuku (Hrvatski) - 21. rujna 2017.
 2. Otvaranje konferencije - Prezentacija o Pannon Helyi Termék Klaszter (Madžarski) - 24. svibnja 2017.
 3. Otvaranje konferencije - Prezentacija o LAG (Madžarski) - 24. svibnja 2017.
 4. Otvaranje konferencije - Prezentacija o LBDCA (Madžarski) - 24. svibnja 2017.
 5. Otvaranje konferencije - Prezentacija o PORA (Engleski) - 24. svibnja 2017.
 6. Otvaranje konferencije - Prezentacija o REDEA (Engleski) - 24. svibnja 2017.
 7. Otvaranje konferencije - Predstavljanje komunikacije - Interreg programa (Engleski) - 24. svibnja 2017.
 8. Otvaranje konferencije - Predstavljanje Interreg programa (Madžarski) - 24. svibnja 2017.
 9. Otvaranje konferencije - Predstavljanje Interreg programa (Engleski) - 24. svibnja 2017.
 10. Poziv na otvaranje konferencije (Madžarski) - 24. svibnja 2017.
 11. Poziv na otvaranje konferencije (Engleski) - 24. svibnja 2017.

Stranice